Link naar de Linkedin website

Veelgestelde vragen over Accelerant

Hoe lang duurt een studiekeuzetraject ?
Dat verschilt per persoon. Aan het eind van het eerste gesprek wordt vastge-steld hoeveel gesprekken nodig zijn. Meestal zijn er 3-7 bijeenkomsten nodig om tot een advies en keuze te komen.

Gemiddeld zal je binnen twee maanden na aanvang een goed beeld hebben van je studiekeuze.

Heb ik een intakegesprek? Met wie en met welk doel?
Voorafgaand aan een traject vind een intakegesprek plaats. Je kunt alleen komen maar ook samen met je ouders. In het intakegesprek stellen we samen de vraagstelling vast en maakt Accelerant een inschatting van het aantal bijeenkomsten.
Hoe ziet zo’n traject er concreet uit en wat kan ik verwachten?
Een gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Aan de hand van oefeningen, opdrachten en gesprekken brengen jouw ambities, drijfveren, kwaliteiten en interesses in beeld. Wat vind jij belangrijk bij het maken van keuzes en waar wordt jij nou echt enthousiast van.
Na afloop van elk gesprek krijg je meestal een aantal opdrachten mee. Het is namelijk belangrijk dat je ook tussen de gesprekken bezig bent met de vragen rondom je toekomst en studiekeuze. Het huiswerk wordt per mail voorafgaand aan het volgende gesprek naar Accelerant gestuurd.
Vervolgens gaan we de resultaten samen met je vertalen naar een beeld van je toekomst en of een studiekeuze.

Ik twijfel tussen 2 opleidingen. Kan ik ook voor één gesprek langs komen ?
Ja, het komt vaak voor dat slechts één gesprek voldoende is! Je wilt alleen iets checken of nog even een advies van Accelerant over de keuze die gemaakt gaat worden.

Is er voor de ouders ook een rol weggelegd in het studiekeuzetraject ?
Ja zeker, In de meeste studiekeuze trajecten zullen ook de ouders een aantal vragen voorgelegd worden. In overleg is mogelijk om aan een gesprek deel te nemen.

Kunnen wij als ouders ook alleen voor een gesprek langs komen ?
Het keuzeproces van uw kind is zo complex dat het inderdaad voorkomt dat ouders hun twijfels over hun rol in dat proces willen delen met een professional. U bent van harte welkom en wij kunnen als deskundig klankbord uw twijfels wegnemen.

Zijn de kosten van een studiekeuzetraject aftrekbaar ?
Helaas. De overheid hecht steeds meer waarde aan een goede studiekeuze maar heeft daar (nog) geen fiscale voordelen voor ouders aan verbonden.
 
Home        Over Accelerant        Veelgestelde vragen    Links        Contact

Copyright (c) 2018. Accelerant. All rights reserved.

Designed by Haceel ICT